Jp en de fr es se ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 106

Advertising
background image

106

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

„ Scherpstelselectieknop en scherpstelknop (Zie p. 104 voor

compatibele camera's.)

Gebruik de scherpstelselectieknop voor het selecteren van een functie van de
scherpstelknoppen.

Stand van
scherpstelselectieknop

Scherpstelknopfunctie

AF-L

Scherpstelvergrendeling

MEMORY RECALL

Geheugenoproep

AF-ON

AF starten (AF-ON) via het
objectief

• Druk voor het activeren van elke functie op een van de vier

scherpstelknoppen.

• De standen van de scherpstelknop kunnen gewijzigd

worden al naargelang de voorkeur van de afzonderlijke
gebruiker. Neem voor nadere informatie contact op met uw
dichtstbijzijnde Nikon servicedienst of vertegenwoordiging.

Scherpstelvergrendeling (AF-L)
Deze functie is enkel compatibel met autofocus.

a

Stel de scherpstelmodusschakelaar in op A/M of M/A.

b

Stel de scherpstelselectieknop in op AF-L.

c

In de autofocusmodus kan de scherpstelling vergrendeld worden door het

indrukken van een van de scherpstelknoppen.

• De scherpstelling blijft vergrendeld wanneer een scherpstelknop ingedrukt

wordt gehouden.

• De AF-L functie kan ingesteld worden zowel vanaf de camera als vanaf

het objectief.

Geheugenoproep (MEMORY RECALL)

: Het objectief geeft een pieptoon wanneer de

geheugenoproepfunctie wordt gebruikt.

: De geheugenoproepfunctie werkt zonder de pieptoon.

De volgende bediening is wanneer de aan/uit-schakelaar

geluidssignaal ingesteld is op .

a

Stel scherp op een onderwerp en druk op de geheugenknop

om de scherpstelafstand op te slaan.

Het objectief geeft een pieptoon wanneer de scherpgestelde
afstand correct is opgeslagen.

• Wanneer de scherpstelafstand niet correct wordt opgeslagen,
zal de afstandsschaalring ongeveer 10 maal heen en weer

draaien en zal het objectief één korte en drie lange pieptonen geven. Herhaal in
dit geval de procedure voor het opslaan van de scherpstelafstand.

• Instellen van het geheugen is mogelijk ongeacht de instelling van de

scherpstelmodus of scherpstelselectieknop.

• De scherpstelafstand blijft opgeslagen ook wanneer de camera wordt

uitgeschakeld of het objectief van de camera wordt losgemaakt.

Advertising