Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 128

Advertising
background image

128

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

Poznámky k bezpečnému provozu

UPOZORNĚNÍ

Zařízení nerozebírejte

Nedotýkejte se vnitřních částí fotoaparátu ani objektivu, může tak dojít k poranění.
Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Pokud by v důsledku pádu
či jiné nehody došlo k otevření fotoaparátu či objektivu, odpojte produkt a/nebo
z něj vyjměte baterii a odneste jej do autorizovaného servisu Nikon, aby mohl být
zkontrolován.

V případě nesprávného fungování zařízení okamžitě vypněte

Pokud byste zaznamenali, že z fotoaparátu či objektivu vychází kouř či neobvyklý
zápach, vyjměte okamžitě baterii, ale dbejte, abyste se nepopálili. Další používání by
mohlo vést ke zranění.
Po vyjmutí baterie či odpojení zdroje napájení produkt odneste do autorizovaného
servisu Nikon, aby mohl být zkontrolován.

Nepoužívejte fotoaparát ani objektiv v přítomnosti hořlavých plynů

Provozování elektronického zařízení v přítomnosti hořlavých plynů může vést k
výbuchu či požáru.

Objektivem ani hledáčkem se nedívejte na slunce

Pohled do slunce či jiného silného zdroje světla objektivem nebo hledáčkem
fotoaparátu může způsobit trvalé poškození zraku.

Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí

Zejména je třeba zabránit tomu, aby si malé děti vkládaly baterie nebo jiné malé
součástky do ъst.

Advertising