Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 129

Advertising
background image

129

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

Při manipulaci s fotoaparátem a objektivem dodržujte následující
opatření

• Fotoaparát a objektiv uchovávejte v suchu. V případě nedodržení tohoto opatření

může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.

• Nemanipulujte s fotoaparátem ani s objektivem a nedotýkejte se jich, máte-li

mokré ruce. V případě nedodržení tohoto opatření může dojít k úrazu elektrickým
proudem.

• Při fotografování v protisvětle nemiřte objektivem přímo do slunce a nedovolte, aby

sluneční světlo procházelo přímo do objektivu, protože by tak mohlo dojít k přehřátí
fotoaparátu, případně i k požáru.

• Pokud není objektiv po delší dobu používán, nasaďte přední i zadní krytku objektivu

a uložte objektiv mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud byste tak neučinili,
může dojít k požáru, protože objektiv může soustředit sluneční světlo na nějaký
hořlavý předmět.

Advertising