Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr, Zaostřování – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 133

Advertising
background image

133

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

„ Zaostřování

Na fotoaparátu nastavte volič zaostřovacích režimů podle níže uvedené tabulky:

Fotoaparáty

Zaostřovací

režim

fotoaparátu

Volič zaostřovacích režimů objektivu

A/M

M/A

M

Digitální jednooké zrcadlovky Nikon
formátu FX/DX, F6, F5, řada F4, F100,
F90X, řada F90, řada F80, řada F75,
řada F70, řada F65, Pronea 600i,
Pronea S

AF (C/S)

Autofokus

s možností

manuální

úpravy

zaostření

(Priorita AF)

Autofokus
s prioritou

manuálního

zaostření

(Priorita MF)

Manuální

zaostřování

(Lze použít

elektronický

dálkoměr.)

MF

Manuální zaostřování

(Lze použít elektronický dálkoměr.)

Řada F60, řada F55, řada F50, F-801s,
F-801, F-601

M

, F-401x, F-401s, F-401

AF (C/S)

MF

Manuální zaostření

(Lze použít elektronický dálkoměr,

kromě modelu F-601

M

.)

AF: Autofokus MF: Manuální zaostření

Režim A/M (Autofokus s možností manuální úpravy zaostření. Priorita AF) a
režim M/A (Autofokus s prioritou manuálního zaostření. Priorita MF)

M/A: Automatické zaostření může být upraveno ručním

doostřením pomocí zaostřovacího kroužku.

A/M: Automatické zaostření může být upraveno ručním

doostřením pomocí zaostřovacího kroužku, ale citlivost
detekce zaostřovacího kroužku je nižší než v režimu M/A.
Tento režim použijte, chcete-li se vyhnout vypnutí autofokusu
nechtěným posunutím zaostřovacího kroužku.

a

Nastavte volič zaostřovacích režimů do polohy A/M nebo M/A.

b

Automatické zaostření může být upraveno manuálním doostřením pomocí
zaostřovacího kroužku v okamžiku namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nebo
stisknutím tlačítka AF-ON na fotoaparátu, případně stisknutím funkčního tlačítka
zaostřování na objektivu (s přiřazenou funkcí aktivace autofokusu [AF-ON]).

c

Opětovným namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo opětovným

stisknutím tlačítka AF-ON na fotoaparátu, případně stisknutím funkčního tlačítka
zaostřování na objektivu bude zrušeno manuální doostření a obnoví se režim
autofokusu.

Omezení zaostřovacího rozsahu objektivu
Tato funkce je k dispozici pouze u autofokusu.

FULL: Nachází-li se fotografovaný objekt ve vzdálenosti menší než

6 m, nastavte volič do polohy FULL.

∞–6m: Nachází-li se fotografovaný objekt ve vzdálenosti větší než

6 m, nastavte volič do polohy

∞–6m.

Advertising