Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 134

Advertising
background image

134

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

„ Volič režimů činnosti zaostřování a funkční tlačítko

zaostřování (kompatibilní fotoaparáty viz str. 132)

Volič režimů činnosti zaostřování slouží k přiřazení funkce funkčním tlačítkům
zaostřování.

Poloha voliče režimů

činnosti zaostřování

Funkce funkčních tlačítek

zaostřování

AF-L

Blokování zaostření

MEMORY RECALL

Vyvolání zaostřené vzdálenosti
z paměti

AF-ON

Aktivace autofokusu (AF-ON)

Pro aktivaci funkce přiřazené tlačítkům stiskněte jedno ze čtyř

dostupných funkčních tlačítek zaostřování.

Pozici funkčních tlačítek zaostřování lze měnit tak, aby vyhovovala

individuálním požadavkům uživatele. Další podrobné informace
vám poskytne nejbližší servisní středisko Nikon nebo zastoupení
společnosti.

Blokování zaostření (AF-L)
Tato funkce je k dispozici pouze u autofokusu.

a

Nastavte volič zaostřovacích režimů na A/M nebo M/A.

b

Nastavte volič režimů činnosti zaostřování do polohy AF-L.

c

Během používání autofokusu lze zablokovat zaostřenou vzdálenost stisknutím

některého z funkčních tlačítek zaostřování.

Zaostřená vzdálenost zůstává blokována po dobu stisknutí funkčního tlačítka
zaostřování.

Funkci AF-L lza aktivovat na fotoaparátu nebo na objektivu.

Vyvolání zaostřené vzdálenosti z paměti (MEMORY RECALL)

: Objektiv pípne, je-li použita funkce vyvolání zaostřené

vzdálenosti z paměti.

: Vyvolání zaostřené vzdálenosti z paměti pracuje bez akustické

signalizace.

Následující činnost je prováděna se spínačem zvukové signalizace
nastaveným do polohy .

a

Chcete-li uložit zaostřenou vzdálenost do paměti, zaostřete na

objekt a stiskněte tlačítko uložení zaostřené vzdálenosti do
paměti.

Po správném uložení zaostřené vzdálenosti objektiv pípne.

Jestliže není zaostřená vzdálenost správně uložena, kroužek se

stupnicí vzdáleností se asi 10x otočí směrem k oběma krajním hodnotám
zaostřovacího rozsahu, zatímco objektiv vydá jedno krátké a tři dlouhá pípnutí. V
takovém případě postup uložení vzdálenosti opakujte.

Uložení zaostřené vzdálenosti do paměti lze provést bez ohledu na nastavení

zaostřovacího režimu a voliče režimů činnosti zaostřování.

Zaostřená vzdálenost zůstane uložena v paměti i po vypnutí fotoaparátu nebo

sejmutí objektivu z fotoaparátu.

Advertising