Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr, Režim redukce vibrací (vr ) – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 135

Advertising
background image

135

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

Při použití funkce vyvolání zaostřené vzdálenosti z paměti v okamžiku nastavení jiné

ohniskové vzdálenosti, než byla nastavena původně, se může zaostřená vzdálenost
lehce lišit od správného zaostření. Tomuto jevu je třeba věnovat pozornost zvláště
při vyvolávání uložených vzdáleností z paměti při použití delších ohniskových
vzdáleností. Pokud je spínač zvukové signalizace nastaven na , ozve se varovný tón.
Vyvolání zaostřené vzdálenosti z paměti proto doporučujeme v maximální možné
míře provádět při nastavení stejné ohniskové vzdálenosti, jaká byla použita při
uložení zaostřené vzdálenosti do paměti.

b

Nastavte volič režimů činnosti zaostřování do polohy MEMORY RECALL.

c

Stiskněte funkční tlačítko zaostřování. Jakmile objektiv dvakrát pípne, domáčkněte

tlačítko spouště až na doraz pro expozici snímku.

Uložená zaostřená vzdálenost se vyvolá stisknutím funkčního tlačítka zaostřování i v

případě namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.

Chcete-li snímek exponovat s uloženou zaostřenou vzdáleností, podržte stisknuté

funkční tlačítko zaostřování a domáčkněte tlačítko spouště až na doraz.

Po uvolnění funkčního tlačítka zaostřování se objektiv vrátí z režimu vyvolání

zaostřené vzdálenosti z paměti do režimu autofokusu nebo manuálního zaostřování.

Aktivace autofokusu na objektivu (AF-ON)

a

Nastavte zaostřovací režim na A/M nebo M/A.

b

Nastavte volič režimů činnosti zaostřování do polohy AF-ON.

c

Chcete-li exponovat, stiskněte funkční tlačítko zaostřování.

Autofokus zůstane aktivní po celou dobu stisknutí funkčního tlačítka zaostřování.

Funkci AF-ON lze aktivovat na fotoaparátu nebo na objektivu.

„ Režim redukce vibrací (VR )

Základní koncepce redukce vibrací

Intenzita vibrací

Silná

Slabá

Snímky pořízené panorámováním

Chvění fotoaparátu

P

o

čet vibr

ací

Vysok

ý

N

нzk

э

Silné chvění

fotoaparátu při

pořizování snímků

z jedoucího
automobilu

Nastavte volič režimů redukce
vibrací do polohy

NORMAL.

Nastavte volič režimů redukce
vibrací do polohy

ACTIVE.

Při pořizování snímků

Při panorámování

Při fotografování z jedoucího vozidla

Při umístění fotoaparátu na stativ

Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy

NORMAL nebo ACTIVE.
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy

NORMAL.
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy

ACTIVE.
Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy

NORMAL nebo ACTIVE.

Redukce vibrací pomocí stativu

Advertising