Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 136

Advertising
background image

136

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

Nastavení vypínače redukce vibrací

ON (Zap.): Projevy chvění fotoaparátu jsou omezovány při

namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a v okamžiku
expozice snímku. Vzhledem k redukci vibrací obrazu
v hledáčku je automatické i manuální zaostřování a
přesné vytvoření kompozice snadnější.

OFF (Vyp.): Projevy chvění fotoaparátu nejsou omezovány.

Nastavení voliče režimů redukce vibrací
Nastavte vypínač redukce vibrací do polohy ON a voličem režimů redukce vibrací
vyberte požadovaný režim.

NORMAL (Normální): Mechanizmus redukce vibrací v

první řadě omezuje projevy chvění
fotoaparátu. Projevy chvění fotoaparátu
jsou omezovány také při svislém a
vodorovném panorámování.

ACTIVE (Aktivní): Mechanizmus redukce vibrací omezuje

projevy chvění fotoaparátu, k jakým
dochází například při pořizování snímků
z jedoucího vozidla, ať jde o normální
či intenzivnější otřesy. V tomto režimu
fotoaparát neodlišuje chvění fotoaparátu
od panorámovacích pohybů.

Poznámky k použití redukce vibrací

Je-li objektiv použit spolu s fotoaparáty, které nejsou vybaveny funkcí redukce

vibrací (str. 132), nastavte vypínač redukce vibrací do polohy OFF (Vyp.). Zvláště
u fotoaparátu Pronea 600i se může baterie rychle vybít, pokud by byl vypínač
ponechán v poloze ON (Zap.).

Po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny vyčkejte, dokud se obraz v hledáčku

nestabilizuje a teprve potom tlačítko spouště domáčkněte až na doraz.

Vzhledem k vlastnostem mechanismu redukce vibrací může být obraz v hledáčku

po uvolnění tlačítka spouště rozmazaný. Nejedná se o závadu.

Při panorámování snímků nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy NORMAL.

Při provádění výrazných panorámovacích pohybů dojde k automatickému vypnutí
redukce vibrací ve směru panorámování. Při panorámování ve vodorovném směru je
tak například omezováno jen chvění fotoaparátu ve svislém směru.

Fotoaparát nevypínejte ani objektiv z fotoaparátu nesnímejte, pokud je redukce vibrací

v činnosti. Při nedodržení těchto pokynů může objektiv při zatřesení vydávat zvuky
vzbuzující dojem, že došlo k uvolnění nebo poškození nějakých součástek uvnitř
objektivu. Nejedná se o závadu. Nápravu lze provést opětovným zapnutím fotoaparátu.

U fotoaparátů opatřených vestavěným bleskem redukce vibrací není funkční během

nabíjení blesku.

Jestliže používáte stativ, nastavte vypínač redukce vibrací do polohy ON (Zap.), má-li

být redukováno chvění fotoaparátu. Společnost Nikon doporučuje, aby byl vypínač
nastaven do polohy ON (Zap.), pokud používáte fotoaparát na nezajištěné stativové

Advertising