Jp en de fr es se ru nl it cz ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 137

Advertising
background image

137

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Cz

Ch

Kr

hlavě nebo na jednonohém stativu. Jestliže je chvění fotoaparátu příliš malé, funkce
redukce vibrací může naopak zvýšit vliv chvění fotoaparátu pohybem systému. V
takovém případě nastavte vypínač redukce vibrací do polohy OFF (Vyp.).

Redukce vibrací nepracuje při stisknutí tlačítka AF-ON na fotoaparátu nebo

funkčního tlačítka zaostřování na objektivu.

„ Nastavení clony

Pro nastavení clony použijte fotoaparát.

„ Ostření, změna ohniskové vzdálenosti a hloubka ostrosti

Před zaostřením nastavujte otáčením zoomového kroužku ohniskovou vzdálenost, dokud
nenastavíte požadovanou kompozici obrazu. Pokud váš fotoaparát podporuje kontrolu
hloubky ostrosti, lze před fotografováním zobrazit účinek nastavení clony v hledáčku.

Tento objektiv je vybaven systémem vnitřního zaostřování (IF). U tohoto systému

dochází se zkracováním zaostřené vzdálenosti současně ke zmenšování ohniskové
vzdálenosti objektivu.

Stupnice vzdálenosti přesně neindikuje vzdálenost mezi s objektem a fotoaparátem.

Hodnoty jsou přibližné a lze je použít pouze jako obecné vodítko. Při fotografování
vzdálených krajin se mohou vlivem hloubky ostrosti jevit jako zaostřené i objekty,
které jsou blíže než v nekonečnu.

Více informací naleznete na str. 200.

„ Použití vestavěného otočného kroužku se stativovým

závitem

Fotografujete-li ze stativu, upevněte fotoaparát s objektivem na stativ pomocí kroužku
se stativovým závitem na objektivu.

Pokud držíte fotoaparát za grip a otáčíte fotoaparátem a objektivem v kroužku se

stativovým závitem, můžete v závislosti na způsobu upevnění přístroje na stativ
narazit rukou do stativu.

Odšroubováním aretačního šroubu se stativovým závitem lze kroužek demontovat. Další

podrobné informace vám poskytne nejbližší servisní středisko Nikon nebo zastoupení
společnosti.

Změna polohy fotoaparátu

Povolte aretační šroub kroužku se stativovým závitem (1).
Podle polohy fotoaparátu (svislá nebo vodorovná) otočte
objektiv do polohy odpovídající značce pro odečítání
natočení objektivu (2) a šroub dotáhněte (3).

Advertising