Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 143

Advertising
background image

143

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Pri používaní fotoaparátu a objektívu dbajte na nasledovné pokyny

• Fotoaparát a objektív udržujte v suchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar

alebo úraz elektrickým prúdom.

• Nepoužívajte fotoaparát alebo objektív ani sa ich nedotýkajte, ak máte mokré ruky.

V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

• Pri snímaní v protisvetle nesmerujte objektív na slnko ani neumožnite, aby slnečné

lúče prechádzali priamo cez objektív, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie
fotoaparátu a v krajnom prípade až požiar.

• Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, nasaďte predný aj zadný kryt objektívu

a odložte objektív mimo priame slnečné svetlo. V opačnom prípade to môže
spôsobiť požiar, pretože objektív by mohol sústrediť slnečné svetlo na horľavý
predmet.

Advertising