Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 144

Advertising
background image

144

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Sme radi, že ste si zakúpili objektív AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR

.

Pred používaním objektívu si prečítajte tieto pokyny, ako aj užívateľskú
príručku
.

Popis

1 Slnečná clona objektívu (str. 152)
2 Skrutka slnečnej clony objektívu (str. 152)
3 Ochranné sklo objektívu (nasadené na

objektíve) (str. 152)

4 Gumené držadlo
5 Funkčné tlačidlo zaostrovania (Blokovanie

zaostrovania [AF-L]/Vyvolanie zaostrenej
vzdialenosti z pamäti [Memory recall]/
Aktivácia autofokusu [AF-ON]) (str. 148)

6 Zaostrovací krúžok (str. 147)
7 Stupnica vzdialeností (str. 151)
8 Značka pre odčítanie zaostrenej vzdialenosti
9 Krúžok transfokátora (str. 151)
0 Stupnica ohniskových vzdialeností
! Značka na stupnici ohniskových vzdialeností
@ Značka pre odčítanie natočenia objektívu (str. 151)
# Upevňovacia skrutka krúžka statívovej

objímky (str. 151)

$ Držiak zásuvných filtrov (str. 152)
% Skrutka zasúvacieho držiaka filtra (str. 152)
^ Tlačidlo na uloženie zaostrenej vzdialenosti

do pamäte (str. 148)

& Montážna značka
* Gumové tesnenie upevňovacieho bajonetu

objektívu (str. 154)

( Kontakty CPU (str. 154)
) Zabudovaný otočný prstenec pre statív (str. 151)
q Očko pre popruh
w Prepínač zvukovej signalizácie (str. 148)
e Prepínač režimov zaostrovania (AF-L/

MEMORY RECALL/AF-ON) (str. 148)

r Prepínač režimov ostrenia (str. 147)
t Prepínač obmedzenia zaostrovacieho rozsahu

(str. 147)

y Prstencový prepínač stabilizácie obrazu (str. 150)
u Prepínač režimu stabilizácie obrazu (str. 150)

( ): referenčná strana

Advertising