Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr, Hlavné funkcie, Použiteľné fotoaparáty a dostupné funkcie – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 146

Advertising
background image

146

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Hlavné funkcie

• Antireflexná vrstva Nano Crystal Coat, ktorou sú potiahnuté niektoré prvky

objektívu, zaručuje reprodukciu výborného, jasného obrazu v rôznych
podmienkach snímania – od slnečných exteriérov po interiéry osvetlené reflektormi.

• Objektív je vybavený funkciou AF-L, ktorá slúži na blokovanie zaostrenia funkciou

AF-ON, ktorá aktivuje automatické zaostrovanie a funkciou MEMORY RECALL,
pomocou ktorej je možné uložiť a vyvolať vybrané zaostrené vzdialenosti.

• Ak aktivujete stabilizáciu obrazu (VR ), môžete použiť kratší čas uzávierky (približne

o 4 EV*), čím zvýšite rozsah použiteľných časov uzávierky a pozícií transfokátora,
hlavne pri držaní fotoaparátu v ruke. (*Podľa výsledkov meraní v podmienkach
spoločnosti Nikon. Efekt stabilizácie obrazu sa môže líšiť podľa podmienok snímania
a spôsobu použitia.)

• Možno použiť teleobjektívy AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E /TC-17E **/TC-20E**/

TC-20E **/TC-20E

**. (** Automatické zaostrovanie nie je možné.)

Dôležité
• Po pripevnení k digitálnym jednookým zrkadlovkám Nikon formátu DX, napríklad k

fotoaparátu série D300 alebo D90, je obrazový uhol objektívu 8° – 4°, čo zodpovedá
ohniskovej vzdialenosti 300 – 600mm u kinofilmu formátu 35mm.

Použiteľné fotoaparáty a dostupné funkcie

Dostupnosť niektorých funkcií môže byť obmedzená. Bližšie informácie nájdete v
užívateľskej príručke k fotoaparátu.

Fotoaparáty

Funkcia

Expozičný

(snímania) režim

VR

AF

Blokovanie

zaostrenia

Práca s

pamäťou

Aktivácia

automatického

zaostrovania na

objektíve

P

*1

6

$

0

Digitálne jednooké zrkadlovky
Nikon formátu FX/DX, F6, F5, F100,
séria F80, séria F75, séria F65

Pronea 600i, Pronea S*

2

Séria F4, F90X, séria F90, séria F70

*

3

*

4

*

3

*

5

Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x,
F-401s, F-401

F-801s, F-801, F-601

M

F3AF, F-601, F-501, Fotoaparáty
Nikon MF (okrem modelu F-601

M

)

: Možné —: Nemožné VR: Stabilizácia obrazu AF: Automatické zaostrovanie

*1: Režim P zahŕňa automatický režim a systém motívových programov.
*2: Manuálny režim (M) nie je dostupný.
*3: Ak je prepínač režimov zaostrovania prepnutý do polohy AF-ON, automatické zaostrovanie

sa aktivuje po stlačení tlačidla na aktiváciu zaostrovania na objektíve a polovičnom stlačení
tlačidla spúšte na fotoaparáte.

*4: Tlačidlo na zápis do pamäte alebo tlačidlo na aktiváciu zaostrovania potlačte počas

polovičného stlačenia tlačidla spúšte na fotoaparáte.

*5: Je možné s obmedzeniami

Advertising