Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr, Zaostrovanie – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 147

Advertising
background image

147

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Zaostrovanie

Nastavte prepínač režimov zaostrovania podľa tabuľky nižšie:

Fotoaparáty

Zaostrovací

režim

fotoaparátu

Prepínač zaostrovacích režimov na objektíve

A/M

M/A

M

Digitálne jednooké
zrkadlovky Nikon
formátu FX/DX, F6, F5,
séria F4, F100, F90X,
séria F90, séria F80,
séria F75, séria F70,
séria F65, Pronea 600i,
Pronea S

AF (C/S)

Automatické
zaostrovanie

s možnosťou

manuálného

zaostrovania (priorita

automatického

zaostrovania)

Automatické
zaostrovanie

s možnosťou

manuálného

zaostrovania (priorita

manuálného

zaostrovania)

Manuálne

zaostrovanie

(Možno použiť

elektronický

diaľkomer.)

MF

Manuálne zaostrovanie

(Možno použiť elektronický diaľkomer.)

Séria F60, séria F55, séria
F50, F-801s, F-801, F-601

M

,

F-401x, F-401s, F-401

AF (C/S)

MF

Manuálne zaostrovanie

(Okrem modelu F-601

M

možno použiť

elektronický diaľkomer.)

AF: Automatické zaostrovanie MF: Manuálne zaostrovanie

Režimy A/M (automatické zaostrovanie s možnosťou manuálného
zaostrovania, priorita automatického zaostrovania) a M/A (automatické
zaostrovanie s možnosťou manuálného zaostrovania, priorita manuálného
zaostrovania)

M/A: Automatické zaostrovanie môžete nahradiť manuálnym

zaostrovaním pomocou zaostrovacieho krúžka.

A/M: Automatické zaostrovanie môžete nahradiť manuálnym

zaostrovaním pomocou zaostrovacieho krúžka, avšak citlivosť
detekcie zaostrovacieho krúžka je nižšia ako v režime M/A.
Tento režim používajte, aby ste predišli zrušeniu nastavenia
automatického zaostrovania neúmyselným posunutím
zaostrovacieho krúžka.

a

Nastavte prepínač režimov ostrenia do polohy M/A alebo A/M.

b

Automatické zaostrovanie je možné manuálne zrušiť otáčaním zaostrovacieho
krúžka pri polovičnom potlačení tlačidla spúšte na fotoaparáte, potlačením tlačidla
AF-ON na fotoaparáte alebo potlačením funkčného tlačidla zaostrovania (režim
prevádzky zaostrovania musí byť prepnutý do polohy AF-ON) na objektíve.

c

Deaktiváciu manuálnej prevádzky a aktiváciu automatického zaostrovania je možné

realizovať potlačením tlačidla AF-ON na fotoaparáte alebo potlačením funkčného
tlačidla zaostrovania na objektíve.

Obmedzenie rozsahu automatického zaostrovania
Táto funkcia je dostupná len pri automatickom zaostrovaní.

FULL: Ak je objekt niekedy vzdialený menej ako 6 metrov, posuňte

prepínač do polohy FULL.

∞–6m: Ak je objekt vždy vzdialený aspoň 6 metrov, posuňte

prepínač do polohy ∞–6m, čím skrátite čas potrebný na
zaostrenie.

Advertising