Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 148

Advertising
background image

148

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Prepínač režimov zaostrovania a funkčné tlačidlo

zaostrovania (na strane 146 sa nachádza zoznam

kompatibilných fotoaparátov)

Pomocou prepínača režimov zaostrovania si môžete zvoliť funkčné tlačidlá
zaostrovania.

Poloha prepínača režimov
zaostrovania

Funkcia tlačidla na aktiváciu
zaostrovania

AF-L

Blokovanie zaostrenia

MEMORY RECALL

Práca s pamäťou

AF-ON

Aktivácia automatického
zaostrovania (AF-ON) na
objektíve

• Potlačením jedného zo štyroch funkčných tlačidiel zaostrovania aktivujete

príslušnú funkciu.

• Orientáciu funkčných tlačidiel zaostrovania je možné zmeniť podľa

predstáv používateľa fotoaparátu. Viac informácií získate v najbližšom
autorizovanom servisnom stredisku alebo u zástupcu spoločnosti Nikon.

Blokovanie zaostrenia (AF-L)
Táto funkcia je kompatibilná len s funkciou automatického zaostrovania.

a

Prepínač režimov ostrenia prepnite do polohy A/M alebo M/A.

b

Prepínač režimov zaostrovania prepnite do polohy AF-L.

c

Počas používania autofokusu je možno zablokovať zaostrenú vzďialenosť

stisknutím niektorého z funkčných tlačidiel zaostrovania.

• Ohnisko zostane zablokované, pokiaľ držíte stlačené tlačidlo na aktiváciu zaostrovania.
• Funkciu AF-L je možné aktivovať buď z fotoaparátu, alebo z objektívu.

Práca s pamäťou (MEMORY RECALL)

: Keď pracujete s pamäťou, objektív vydáva zvukový signál.

: Keď pracujete s pamäťou, objektív nevydáva zvukový signál.

Pri prepnutí prepínača zvukovej signalizácie do polohy

je

prevádzka objektívu nasledujúca:

a

Zaostrite na objekt a stlačením tlačidla na uloženie zaostrenej

vzdialenosti do pamäte uložte ohniskovú vzdialenosť.

• Ak je zaostrená vzdialenosť správne uložená, objektív vydá

zvukový signál.

• Ak je zaostrená vzdialenosť uložená nesprávne, prstenec na
nastavenie vzdialenosti sa začne pohybovať z jedného kraja na

druhý približne 10 krát a objektív vydá jeden krátky a tri dlhé zvukové signály. V
tomto prípade opakujte postup na uloženie zaostrenej vzdialenosti do pamäte.

• Uloženie do pamäte je možné bez ohľadu na nastavenie režimu ohniska alebo

nastavenie prepínača režimu zaostrovania.

• Zaostrená vzdialenosť je uložená aj v prípade, ak je fotoaparát vypnutý alebo

objektív odpojený od fotoaparátu.

Advertising