Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr, Režim stabilizácie obrazu (vr ) – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 149

Advertising
background image

149

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

• Pri vyvolávaní zaostrenej vzdialenosti z pamäte pri inom než pôvodnom nastavení

ohniskovej vzdialenosti sa zaostriteľná vzdialenosť môže mierne posunúť. Obzvlášť
opatrní by ste mali byť vtedy, keď zaostrenú vzdialenosť vyvolávate z pamäte
pri nastavení dlhšej ohniskovej vzdialenosti. Ak je prepínač zvukovej signalizácie
nastavený do polohy , začujete varovné pípnutie. Odporúča sa, aby ste čo
najčastejšie vyvolávali zaostrenú vzdialenosť z pamäte pri rovnakej ohniskovej
vzdialenosti, aká bola nastavená v pamäti.

b

Prepínač režimu činnosti zaostrovania prepnite do polohy MEMORY RECALL

(práca s pamäťou).

c

Potlačte tlačidlo na aktiváciu zaostrovania. Po tom, ako vydá objektív dva zvukové

signály, potlačte spúšť fotoaparátu na doraz a odfotografujte objekt.

• Uložená zaostrená vzdialenosť sa vyvolá po potlačení tlačidla na aktiváciu

zaostrovania aj napriek tomu, že tlačidlo spúšte je stlačené len do polovice.

• Pri fotografovaní s použitím uloženej zaostrenej vzdialenosti držte stlačené tlačidlo

na aktiváciu zaostrovania a na doraz potlačte tlačidlo spúšte.

• Objektív sa prepne z režimu pamäte do režimu automatického zaostrovania alebo

manuálneho zaostrovania po uvoľnení tlačidla na aktiváciu zaostrovania.

Aktivácia automatického zaostrovania (AF) na objektíve (AF-ON)

a

Prepínač režimu zaostrovania prepnite do polohy A/M alebo M/A.

b

Prepínač režimov činnosti zaostrovania prepnite do polohy AF-ON.

c

Potlačte tlačidlo na aktiváciu zaostrovania, aby ste mohli fotografovať.

• Automatické zaostrovanie je aktivované, pokiaľ držíte stlačené tlačidlo na aktiváciu

zaostrovania.

• Funkciu AF-ON je možné aktivovať buď z fotoaparátu, alebo z objektívu.

Režim stabilizácie obrazu (VR )

Základná koncepcia stabilizácie obrazu

Intenzita vibrácií

Silné

Slabé

Prepínač režimu stabilizácie obrazu
posuňte do polohy NORMAL.

Zábery urobené panorámovaním

Chvenie fotoaparátu

Prepínač režimu stabilizácie obrazu
posuňte do polohy ACTIVE.

P

o

čet vibr

ácií

M

alý

V

eľk

ý

Silné chvenie

fotoaparátu počas

zhotovovania

snímok z

pohybujúceho sa

vozidla

Stabilizácia obrazu pomocou statívu

Advertising