Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 150

Advertising
background image

150

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Počas snímania

Počas zhotovovania záberov
panorámovaním
Počas zhotovovania snímok z
pohybujúceho sa vozidla

Fotografovanie pomocou statívu

Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy NORMAL alebo ACTIVE.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy NORMAL.
Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do
polohy ACTIVE.

Prepínač režimu stabilizácie obrazu prepnite do
polohy NORMAL alebo ACTIVE.

Nastavenie prstencového prepínača stabilizácie obrazu

ON: Následky otrasov fotoaparátu sa redukujú pri stlačení

tlačidla spúšte do polovice a taktiež v momente aktivovania
uzávierky. Keďže následky otrasov sa redukujú v hľadáčiku,
automatické/manuálne zaostrovanie a presná kompozícia sú
oveľa jednoduchšie.

OFF: Následky otrasov fotoaparátu nie sú redukované.

Nastavenie prepínača režimu stabilizácie obrazu
Prepnite prepínač stabilizácie obrazu do polohy ON a zvoľte režim stabilizácie obrazu
pomocou prepínača režimu stabilizácie obrazu.

NORMAL: Mechanizmus stabilizácie obrazu primárne redukuje

následky otrasov fotoaparátu. Následky otrasov
fotoaparátu sú redukované aj pri snímaní horizontálnych
alebo vertikálnych panoramatických snímok.

ACTIVE: Mechanizmus stabilizácie obrazu redukuje následky

otrasov fotoaparátu, ku ktorým dochádza pri snímaní z
pohybujúceho sa vozidla a to bez ohľadu na to, či ide
o normálne alebo silnejšie otrasy fotoaparátu. V tomto
režime fotoaparát nerozpozná otrasy fotoaparátu a
pohyb pri panorámovaní.

Informácie o používaní režimu stabilizácie obrazu
• Ak tento objektív používate s fotoaparátmi, ktoré nemajú funkciu stabilizácie obrazu

(str. 146), nastavte prstencový prepínač stabilizácie obrazu do polohy OFF. Ak je
prepínač v polohe ON, batéria sa môže rýchlo vybiť, a to predovšetkým vo fotoaparáte
Pronea 600i.

• Po stlačení tlačidla spúšte do polovice počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku

nestabilizuje, a potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

• Vlastnosti mechanizmu stabilizácie obrazu môžu spôsobiť, že po otvorení uzávierky

sa obraz v hľadáčiku rozostrí. Nejde o poruchu.

• Pri panorámovaní nezabudnite nastaviť prepínač režimu stabilizácie obrazu do

polohy NORMAL. Pri výrazných panorámovacích pohyboch nebude fotoaparát
kompenzovať následky otrasov v smere pohybu. Napríklad, redukované sú len
následky otrasov fotoaparátu vo vertikálnom smere.

• Kým sa používa stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát a neodpájajte od neho

objektív. Ak sa týmto odporúčaním nebudete riadiť a objektívom zatrasiete, zaznie z
neho zvuk, ako keby bola niektorá vnútorná súčasť uvoľnená alebo zlomená. Nejde
o poruchu. Opätovným zapnutím fotoaparátu túto chybu odstránite.

Advertising