Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 151

Advertising
background image

151

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

• Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, stabilizácia obrazu nefunguje počas

dobíjania blesku.

• Ak používate statív, nastavte prstencový prepínač stabilizácie obrazu do polohy

ON, čím obmedzíte účinky chvenia fotoaparátu. Spoločnosť Nikon odporúča,
aby ste prepínač posunuli do polohy ON aj vtedy, ak fotoaparát používate na
nezabezpečenej hlave statívu alebo na statíve s jednou nohou. Keď je však chvenie
fotoaparátu veľmi mierne, funkcia stabilizácie obrazu môže naopak zvýšiť účinky
chvenia fotoaparátu pohybom systému. V takom prípade nastavte prstencový
prepínač stabilizácie obrazu do polohy OFF.

• Stabilizácia obrazu nefunguje po stlačení tlačidla AF-ON na fotoaparáte alebo

tlačidla na aktiváciu zaostrovania na objektíve.

Nastavenie clony

Clonu nastavujte pomocou fotoaparátu.

Zaostrenie, transfokácia a hĺbka ostrosti

Pred zaostrením nastavte ohniskovú vzdialenosť otáčaním krúžka transfokátora, kým
nedosiahnete požadovanú kompozíciu. Ak je fotoaparát vybavený tlačidlom alebo
páčkou na kontrolu (nastavenie) hĺbky ostrosti, hĺbku ostrosti možno kontrolovať
prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu.
• Objektív je vybavený systémom vnútorného zaostrovania (IF). So znižovaním

vzdialenosti snímania sa zároveň znižuje aj ohnisková vzdialenosť.

• Stupnica zaostrovacieho rozsahu neukazuje presnú vzdialenosť medzi objektom

a fotoaparátom. Hodnoty sú približné a mali by sa používať len ako všeobecná
pomôcka. Pri snímaní vzdialených krajín môže hĺbka ostrosti ovplyvniť snímanie a
objekt sa tak môže zobraziť zaostrený v pozícii blízkej nekonečnu.

• Ďalšie informácie nájdete na str. 200.

Používanie zabudovaného otočného prstenca pre statív

Ak používate statív, pripojte ho radšej k statívovej objímke na objektíve než k
fotoaparátu.
• Ak držíte fotoaparát za jeho rukoväť a rotujete ním s objektívom nasadeným do

statívu pomocou prstenca, rukou môžete naraziť do statívu (v závislosti od jeho
typu).

• Otočný prstenec je možné demontovať pomocou kotviacej skrutky. Viac informácií

získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo u zástupcu
spoločnosti Nikon.

Zmena orientácie fotoaparátu

Uvoľnite kotviacu skrutku otočného prstenca (1).
V závislosti od orientácie fotoaparátu (vertikálnej alebo
horizontálnej) otočte objektív na značku pre odčítanie
natočenia objektívu (2) a dotiahnite kotviacu skrutku (3).

Advertising