Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr, Používanie slnečnej clony objektívu, Ochranné sklo objektívu – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 152: Zabudovaný blesk a vinetácia, Držiak zásuvných filtrov

Advertising
background image

152

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Používanie slnečnej clony objektívu

Slnečná clona minimalizuje rušivé svetlo a chráni objektív.
Nasadenie slnečnej clony

• Dotiahnite skrutku slnečnej clony objektívu (2).

• Ak slnečná clona objektívu nie je správne nasadené, môže

dôjsť k vinetácii obrazu (výskytu čiernych okrajov).

• Slnečnú clonu objektívu je možné nasadiť opačným

smerom a takto ju skladovať, keď sa nepoužíva.

Ochranné sklo objektívu

Tento objektív sa dodáva s nasadeným ochranným sklom objektívu.
Odporúča sa, aby ste toto sklo nechali nasadené na objektíve.
• Ak snímka, ktorú chcete zhotoviť, zahŕňa zdroj silného

svetla, odobratím tohto skla môžete obmedziť odrazy.
Sklo odpojíte odskrutkovaním gumeného krúžka, ktorý sa
nachádza okolo skla (1, 2).

• Sklo skladujte v puzdre na špeciálne ochranné sklo objektívu.

Zabudovaný blesk a vinetácia

Ak chcete zabraniť vinetacii, nepouživajte slnečnu clonu objektivu.

Fotoaparáty

Podporovaná ohnisková vzdialenosť/vzdialenosť pri snímaní

D90, D80, D50

• 200 mm/3 m alebo vyššia
• 250 mm alebo vyššia/bez obmedzenia

Séria D70

• 200 mm/4 m alebo vyššia
• 250 mm/2,5 m alebo vyššia
• 300 mm alebo vyššia/bez obmedzenia

D5000, D3000, D60,
séria D40

• 200 mm/5 m alebo vyššia
• 250 mm/3 m alebo vyššia
• 300 mm/2,5 m alebo vyššia
• 350 mm alebo vyššia/bez obmedzenia

Séria F80

• 200 mm/3 m alebo vyššia
• 250 mm alebo 300 mm/2,5 m alebo vyššia
• 350 mm alebo vyššia/bez obmedzenia

Séria F75, séria F70

• 250 mm/5 m alebo vyššia
• 300 mm/4 m alebo vyššia
• 350 mm/3 m alebo vyššia
• 400 mm/bez obmedzenia

Séria F65, séria F60, séria F55,
séria F50, F-401, F-401x, F401s,
Pronea 600i, Pronea S

Vinetácia sa vyskytuje pri akejkoľvek vzdialenosti snímania.

Držiak zásuvných filtrov

Vždy používajte skrutkovací filter s priemerom 52 mm. Na držiak zásuvných filtrov je
od výroby uchytený skrutkovací NC filter s priemerom 52 mm.

a

Tlačte na skrutku zasúvacieho držiaka filtra a otáčajte ju

proti smeru hodinových ručičiek, kým sa biela čiara na
skrutke nedostane do pravého uhla s osou objektívu.

b

Držiak zásuvných filtrov vytiahnite z tela objektívu.

c

Odpojte pripojený filter od držiaka filtrov.

Advertising