Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr, Odporúčané zaostrovacie matnice – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 153

Advertising
background image

153

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

d

Zaskrutkujte filter k časti držiaka filtrov ktorá je označená

slovami „Nikon“ a „JAPAN“.

• Držiak zásuvných filtrov je možné namontovať tak, aby slová

„Nikon“ a „JAPAN“ smerovali buď k objektívu, alebo k fotoaparátu
bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu fotografií.

Zásuvný kruhový polarizačný filter C-PL1L (voliteľné príslušenstvo)
• Odfiltruje odrazy z nekovových povrchov ako napríklad skla alebo vody.
• Po nasadení zásuvného kruhového polarizačného filtra C-PL1L je zaostriteľná vzdialenosť

odlišná od zaostriteľnej vzdialenosti po nasadení skrutkovacieho NC filtra s priemerom
52 mm. Škála vzdialenosti sa odchýli od pôvodných hodnôt. Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť bude mierne predĺžená.

• U predvolby zaostrenej vzdialenosti sa môže vzdialenosť uložená v pamäti mierne zmeniť.
• Filter C-PL1L namontujte na objektív pred použitím funkcie uloženia zaostrenej vzdialenosti.

Odporúčané zaostrovacie matnice

Pre niektoré jednooké zrkadlovky Nikon sú k dispozícii rôzne vymeniteľné zaostrovacie
matnice, ktoré sú vhodné pre rôzné situácie snímania. S týmto objektívom sa
odporúča používať tieto matnice:

Matnica

A

B

C

E

EC-B

EC-E

F

G1
G2
G3

G4

J

K

L

M

P

U

Fotoaparát

F6

(–0,5)

(–0,5)

F5+DP-30

F5+DA-30

: Výborné zaostrovanie

: Prijateľné zaostrovanie

V hľadáčiku sa zobrazuje mierna vinetácia alebo efekt moiré, nie však na filme.

: Nie je k dispozícii

( ) : Označuje úroveň potrebnej korekcie expozície (len pri integrálnom meraní

expozície so zdôrazneným stredom). Ak používate fotoaparát F6, korekciu vykonajte
tak, že pre používateľskú funkciu b6: Screen comp. (Korekcia matnice) vyberte
možnosť Other screen (Iná matnica) a úroveň EV nastavte na hodnotu –2,0 až +2,0 v
krokoch po 0,5 EV. Pokiaľ používate iné matnice než typu B alebo E, možnosť Other
screen (Iná matnica) musíte vybrať aj vtedy, ak je hodnota požadovanej korekcie 0
(nevyžaduje sa žiadna kompenzácia). V prípade fotoaparátu F5 vykonajte korekciu
pomocou používateľskej funkcie č. 18 na tele fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete
v užívateľskej príručke k fotoaparátu.

Prázdne pole znamená, že matnicu nemožno použiť. Keďže matnicu typu M možno
používať tak na fotografovanie makrosnímok s priblížením 1 : 1 alebo väčším, ako aj na
mikrofotografovanie, má odlišné použitie než ostatné matnice.

Dôležité
• U fotoaparátu F5 možno používať v kombinácii s meraním expozície Matrix len

matnice EC-B, EC-E, B, E, J, A a L.

Advertising