Jp en de fr es se ru nl it sk sk kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 154

Advertising
background image

154

Jp

En

De

Fr

Es

Se

Ru

Nl

It

Sk

Sk

Kr

Starostlivosť o objektív

• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom držte komplet za objektív, aby

nedošlo k poškodeniu bajonetu.

• Keď je objektív nasadený na fotoaparáte, nedvíhajte ani nedržte fotoaparát alebo

objektív za tienidlo objektívu.

• Dbajte na to, aby sa kontakty CPU neznečistili ani nepoškodili.
• V prípade poškodenia gumového tesnenia upevňovacieho bajonetu objektívu sa

obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.

• Šošovku objektívu čistite kefkou s fúkadlom. Na odstránenie nečistôt a škvŕn používajte

mäkkú, čistú bavlnenú handričku alebo čistiaci obrúsok na objektívy navlhčený v etanole
(alkohole) alebo čistiacom prostriedku na objektívy. Utierajte krúživým pohybom od
stredu k vonkajšiemu okraju, pričom dbajte na to, aby ste nezanechávali šmuhy ani sa
nedotýkali iných častí objektívu.

• Na čistenie objektívu nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo alebo

benzén), pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie objektívu a mať za následok požiar
alebo zdravotné problémy.

• Počas uskladnenia objektívu v puzdre naň nasaďte predný a zadný kryt.
• Ak nebudete objektív používať dlhšiu dobu, uskladnite ho na chladnom a suchom

mieste, aby sa zabránilo vzniku plesne a hrdze. Objektív neskladujte na priamom
slnečnom svetle ani v blízkosti chemikálií, ako sú napr. gáfor alebo naftalín.

• Objektív neoblievajte vodou ani ho neponárajte do vody, pretože to môže viesť k

výskytu korózie a nesprávnej činnosti objektívu.

• Niektoré časti konštrukcie objektívu sú zhotovené z technických plastov. Aby ste

zabránili poškodeniu objektívu, nenechávajte ho na príliš horúcom mieste.

Štandardné príslušenstvo

• Nasaditeľný kryt prednej šošovky
• Zadný kryt objektívu
• Slnečná clona HK-30
• Polovystužené puzdro CL-L2 (so špeciálnym vnútorným výplňovým materiálom)
• Držiak zásuvných filtrov
• Skrutkovací NC filter s priemerom 52 mm
• Špeciálne ochranné sklo objektívu (nasadené na objektíve)
• Puzdro na špeciálne ochranné sklo objektívu
• Popruh LN-1

Dôležité
• Držiak zásuvného filtra s 52 mm filtrom by mal byť neustále zasunutý v objektíve.

Voliteľné príslušenstvo

• Skrutkovacie filtre s priemerom 52 mm (s výnimkou kruhového polarizačného filtra )
• Zásuvný kruhový polarizačný filter C-PL1L
• Teleobjektívy AF-S TC-14E /TC-17E */TC-20E */TC-20E * (*Automatické

zaostrovanie nie je možné.)

Advertising