Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 72

Advertising
background image

72

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

Att notera för en säker hantering

SE UPP!

Montera inte isär kameran

Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig.
Reparationer ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller
objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stötts till, ska du
efter att den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna
in produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter för inspektion.

Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt

Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska
du genast ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt
användning kan medföra personskada. När du har avlägsnat eller kopplat bort
strömkällan bör du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter
för kontroll.

Använd inte kameran eller objektivet i närheten av
lättantändlig gas

Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan
resultera i explosion eller brand.

Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren

Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller
sökaren kan ögonen skadas permanent.

Förvara utom räckhåll för barn

Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar
batterier eller andra smådelar i munnen.

Advertising