Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 73

Advertising
background image

73

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar
kameran och objektivet

• Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning

kan resultera i brand eller elektrisk stöt.

• Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att

följa dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.

• När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot

solen och inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran
bli överhettad och kanske orsaka brand.

• När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre

och bakre objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad
mot direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand,
eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.

Advertising