Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 74

Advertising
background image

74

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

1 Motljusskydd (s. 81)
2 Skruv för motljusskydd (s. 81)
3 Skyddsglas för objektiv (fäst till

objektivet) (s. 82)

4 Gummigrepp
5 Knapp för fokusfunktion (Fokuslås/

Minnesåterkallning/AF-start) (s. 78)

6 Fokusring (s. 77)
7 Avståndsskala (s. 81)
8 Distansindikeringslinje
9 Zoomring (s. 81)
0 Brännviddsskala
! Indikeringslinje för brännviddsskala
@ Markering för objektivrotationsläge

(s. 81)

# Fästskruv till stativring (s. 81)
$ Instickshållare för filter (s. 82)

% Knapp på instickshållare för filter (s. 82)
^ Minnesinställningsknapp (s. 78)
& Monteringsindikering
* Gummipackning för montering av

objektiv (s. 84)

( CPU-kontakter (s. 84)
) Inbyggt roterande stativfäste (s. 81)
q Fäste för rem
w Väljare för ljudmonitor (s. 78)
e Väljare för fokusfunktion (AF-L/

MEMORY RECALL/AF-ON) (s. 78)

r Brytare för fokuslägesväljare (s. 77)
t Väljare för fokuseringsgräns (s. 77)
y Brytare för vibrationsreducering

ON/OFF (s. 80)

u Lägesbrytare för

vibrationsreducering (s. 80)

( ): Referenssida

Tack för att du köpte objektivet AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR .
Innan du använder objektivet ska du läsa de här instruktionerna och
kamerans användarhandbok.

„ Terminologi

Advertising