Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr, Fokusering – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 77

Advertising
background image

77

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

„ Fokusering

Ställ in kamerans fokusläge enligt denna tabell:

Kameror

Kamerans
fokusläge

Objektivets fokusläge

A/M

M/A

M

Nikon digital SLR-kamera
(Nikon FX/DX-format), F6, F5,
F4-serien, F100, F90X,
F90-serien, F80-serien,
F75-serien, F70-serien,
F65-serien, Pronea 600i,
Pronea S

AF (C/S)

Autofokus

med

möjlighet

till manuell

fokusering

(AF-prioritet)

Autofokus

med

möjlighet

till manuell

fokusering

(MF-prioritet)

Manuell

fokusering

(Elektronisk

avståndsmätare

kan användas.)

MF

Manuell fokusering

(Elektronisk avståndsmätare kan användas.)

F60-serien, F55-serien,
F50-serien, F-801s, F-801,
F-601

M

, F-401x, F-401s, F-401

AF (C/S)

MF

Manuell fokusering

(Elektronisk avståndsmätare kan användas,

utom med F-601

M

.)

AF: Autofokus MF: Manuell fokusering

A/M-läge (Autofokus med möjlighet till manuell fokusering. AF-prioritet) och
M/A-läge (Autofokus med möjlighet till manuell fokusering. MF-prioritet)

M/A: Du kan koppla ur autofokusfunktionen genom att

fokusera manuellt med fokusringen.

A/M: Du kan koppla ur autofokusfunktionen genom att

fokusera manuellt med fokusringen, men fokusringens
känslighet är lägre än i M/A-läget. Använd detta läge
om du vill undvika att ändra AF-inställningen genom att
oavsiktligt röra fokusringen.

a

Ställ in brytaren för fokuslägesväljare på A/M eller M/A.

b

Autofokus kan åsidosättas manuellt genom att rotera fokusringen medan
du trycker ner slutaren halvvägs, trycker på AF-ON-knappen på kameran
eller trycker på en knapp för fokusfunktion (med fokus inställt till AF-ON) på
objektivet.

c

Genom att trycka ner slutaren halvvägs, trycka ner AF-ON-knappen på

kameran eller trycka på en knapp för fokusfunktion på objektivet igen
avbryter du den manuella åsidosättningen och objektivet återställs till
autofokusläge.

Begränsa autofokusområde
Den här funktionen är endast tillgänglig med autofokus.

FULL: Om motivet är något närmre än 6 m, ställ in till FULL.
∞–6m: Om motivet alltid är 6 m eller längre bort, stall in till

∞–6m för att minska fokuseringstiden.

Advertising