Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 78

Advertising
background image

78

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

„ Väljare för fokusfunktion och knapp för fokusfunktion

(se sid. 76 för kompatibla kameror).

Använd väljare för fokusfunktion för att välja en funktion för knapp för
fokusfunktion.

Position för väljare för
fokusfunktion

Knappfunktion för fokus

AF-L

Fokuslås

MEMORY RECALL

Minnesåterkallning

AF-ON

AF-start (AF-ON) på objektivet

• Tryck på en av fyra knappar för fokusfunktion för att aktivera

varje funktion.

• Knapp för fokusfunktionens position kan ändras för att

passa enskilda användares preferenser. För mer information
om detta, kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter eller
återförsäljare.

Fokuslås (AF-L)
Denna funktion är endast kompatibel med autofokus.

a

Ställ in brytare för fokuslägesväljare till A/M eller M/A.

b

Ställ in väljare för fokusfunktion till AF-L.

c

Under autofokusläge kan fokus låsas genom att trycka in en av knapparna

för fokusfunktion.

• Fokus förblir låst medan en knapp för fokusfunktion trycks ner och hålls nere.
• AF-L-funktionen kan aktiveras antigen från kameran eller från objektivet.

Minnesåterkallning (MEMORY RECALL)

: Objektivet piper när minnesåterkallningen utförs.

: Minnesåterkallningen är aktiv utan pipljudet.

Följande funktion är aktiv då väljare för ljudmonitor är

ställd till .

a

Fokusera på ett motiv och tryck ner minnesinställningsknappen

för att spara fokusavståndet.

Objektivet kommer att pipa när fokusavståndet är
korrekt sparat.

När fokusavståndet inte har sparats korrekt, kommer
distansringen att rotera fram och tillbaka ungefär 10 gånger
medan objektivet kommer att sända ut ett kort och tre långa
pip. Om detta händer, upprepa proceduren för att spara
fokusavståndet.

• Minnesinställning går att göra oavsett inställning på fokusläget eller väljare för

fokusfunktion.

• Fokusavståndet sparas även när kameran stängs av eller när objektivet tas

bort från kameran.

Advertising