Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr, Läge för vibrationsreduktion (vr ) – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 79

Advertising
background image

79

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

• När du utför minnesåterkallning vid inställningar med annan brännvidd än

i originalinställningarna, kan fokusavståndet vara frånkopplat. Var speciellt
noggrann när minnesåterkallning utförs vid inställningar med längre
brännvidd. När väljare för ljudmonitor är inställd till , kommer ett varningspip
att låta. Det rekommenderas att minnesåterkallning så ofta som möjligt utförs
vid samma brännvidd som till vilken minnet har ställts in.

b

Ställ in väljare för fokusfunktionläges till MEMORY RECALL.

c

Tryck på en knapp för fokusfunktion. Efter att objektivet har pipit två gånger,

tryck ner slutaren halvvägs för att ta bilden.

• Det sparade fokusavståndet återkallas när en knapp för fokusfunktion trycks

ner, även när slutaren trycks ner halvvägs.

• För att ta en bild vid sparat fokusavstånd, håll nere knappen för fokusfunktion

och tryck ner slutaren helt.

• Objektivet återgår från minnesåterkallning till autofokus eller manuellt fokus

när knapp för fokusfunktion släpps upp.

Autofokus (AF) -start på objektivet (AF-ON)

a

Ställ in brytare för fokuslägesväljare till A/M eller M/A.

b

Ställ in väljare för fokusfunktion till AF-ON.

c

Tryck på en knapp för fokusfunktion för att ta bilder.

• Autofokus är aktivt medan en knapp för fokusfunktion trycks ner och hålls nere.
• AF-ON-funktionen kan aktiveras antigen från kameran eller från objektivet.

„ Läge för vibrationsreduktion (VR )

Grundläggande koncept bakom vibrationsreduktion

Vibrationsstyrka

Kraftig

Svag

Ställ in lägesbrytaren för
vibrationsreducering på NORMAL.

Panoreringsbilder

Kameraskakning

Ställ in lägesbrytaren för
vibrationsreducering på ACTIVE.

Antal vibrationer

Låg

Hög

Kraftig

kameraskakning

vid fotografering

från fordon i

rörelse

Vid fotografering

Vid panoreringsfotografering

Vid fotografering från ett fordon i rörelse

Vid fotografering med hjälp av ett
stativ

3TºLL

Vibrationsreducering med ett stativ

Advertising