Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 80

Advertising
background image

80

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

Ställ in brytare för vibrationsreducering ON/OFF

ON: Effekterna av kameraskakning reduceras när du trycker

ned avtryckaren halvvägs samt vid det ögonblick då bilden
tas. Eftersom vibrationer reduceras i sökaren, underlättas
den automatiska eller manuella fokuseringen och själva
komponeringen av motivet i sökaren blir lättare.

OFF: Effekterna av kameraskakning reduceras inte.

Ställa in lägsbrytaren för vibrationsreducering
Ställ in brytare för vibrationsreducering ON/OFF till ON och välj ett
vibrationsreduceringsläge med lägesbrytare för vibrationsreducering.

NORMAL: Vibrationsreduktionen reducerar huvudsakligen

effekten av kameraskakningar. Effekten av
kameraskakningar reduceras också vid horisontella
eller vertikala panoreringar.

ACTIVE: Vibrationsreduktionen reducerar effekten av

kameraskakningar vid till exempel fotografering från
ett fordon i rörelse. Både normala och kraftigare
kameraskakningar reduceras. I det här läget görs
ingen automatisk skillnad mellan kameraskakningar
och panorering.

Att notera om vibrationsreducering
• Om objektivet ska användas på en kamera som inte är kompatibel med

vibrationsreducering (sid. 76) ställer du brytare för vibrationsreducering ON/
OFF på OFF. I synnerhet när du använder Pronea 600i-kameran kan batteriet
snabbt laddas ur om denna omkopplare står kvar i läget ON.

• Tryck först ned avtryckaren halvvägs och vänta sedan tills bilden i sökaren

stabiliseras innan du trycker ned avtryckaren helt.

• På grund av vibrationsreduceringens mekaniska egenskaper kan bilden i

sökaren bli suddig efter att avtryckaren släppts. Detta är inte något fel.

• När du tar panoreringsbilder ska du tänka på att ställa in lägesbrytaren för

vibrationsreducering på NORMAL. Om du flyttar kameran i en vid båge när
du panorerar, kompenserar den inte för vibrationer i panoreringsriktningen.
Till exempel reduceras endast effekterna av vertikal kameraskakning vid
horisontell panorering.

• Stäng inte av kameran och lossa inte objektivet från kameran när

vibrationsreduceringen är aktiverad. Om detta inte efterföljs kan det låta och
kännas som en invändig del är lös eller trasig i objektivet när du skakar på det.
Detta är inte något fel. Starta kameran igen för att korrigera detta.

• För kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte vibrationsreduceringen när

den inbyggda blixten laddas.

• När du använder ett stativ, ställ in brytare för vibrationsreducering ON/OFF

till ON för att reducera effekten av kameraskakning. Nikon rekommenderar
att brytaren ställs till ON när du använder kameran på ett osäkrat stativhuvud
eller med en monopod. Men när kameraskakningen är väldigt liten, kan
vibrationsreducering omvänt öka effekten på kameraskakning med systemets
rörelse. Om detta händer, ställ brytare för vibrationsreducering ON/OFF till OFF.

Advertising