Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 81

Advertising
background image

81

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

• Vibrationsreducering fungerar inte när AF-ON-knappen på kameran eller en

knapp för fokusfunktion objektivet trycks ner.

„ Ställa in bländaren

Använd kameran för att justera bländarinställningen.

„ Ställa in fokus, zoom och skärpedjup

Innan du ställer in fokus roterar du på zoomringen för att justera brännvidden
så att du får med den önskade kompositionen. Om kameran har funktioner
för förhandsgranskning av skärpedjupet kan du förhandsgranska skärpedjupet
genom kamerans sökare.
• Det här objektivet är utrustat med ett system för innerfokusering (IF). Om

fotograferingsavståndet minskar, minskar också brännvidden.

• Avståndsskalan visar inte exakt avstånd mellan motiv och kamera. Värdena är

ungefärliga och ska användas som en allmän vägledning. Vid fotografering av
avlägsna landskap kan skärpedjupet påverka funktionen och motivet kan vara
i fokus på ett avstånd närmare än oändligt.

• För vidare information, se sid. 200.

„ Använda en inbyggd roterande stativring

Om du använde stativ, fäst det vid objektivets stativfäste i stället för kamerans.
• När du håller kameran i handtaget och roterar den med objektivet i stativringen,

kan din hand stöta i stativet beroende på vilket stativ som används.

• Det går att koppla ifrån stativringen genom att skruva ur låsskruv till

stativkrage. För information om denna procedur, kontakta ditt närmaste
Nikon-servicecenter eller återförsäljare.

Ändra kamerapositionen

Lossa på fästskruv till stativring (1). Beroende på
kameraposition (vertikal eller horisontal), vrid objektivet
till ett lämpligt markering för objektivrotationsläge (2)
och dra åt skruven (3).

„ Använda motljusskyddet

Motljusskydd minimerar ströljus och skyddar objektivet.
Att fästa motljusskyddet

• Dra helt åt skruv för motljusskydd (2).

Om motljusskyddet inte sitter korrekt kan
vinjettering uppstå.

Ta bort det tvärtom innan du lagrar det.

Advertising