Jp en de fr es sv ru nl it ck ch kr, Rekommenderade mattskivor – Nikon 200-400mm f 4G ED AF-S VR II Zoom-Nikkor User Manual

Page 83

Advertising
background image

83

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Ck

Ch

Kr

C-PL1L Snäpp fast cirkulärt polariseringsfilter (tillval)
• Blockerar reflektioner från icke-metalliska ytor såsom glas och vatten.
• När ett Snäpp fast polariseringsfilter C-PL1L fästs, skiljer sig fokusavståndet

från då ett 52mm påskruvbart filter fästs. Avståndsskalan växlas från korrekt
position. Närmaste fokusavstånd förlängs något.

• Minnesinställningspositionen kan ändras något när du använder förinställd

fokus.

• Fäst C-PL1L-filtret innan du använder minnesinställningsfunktionen.

„ Rekommenderade mattskivor

Det finns olika utbytbara mattskivor för vissa SLR-kameror från Nikon till olika
fotograferingssituationer. Till detta objektiv rekommenderas följande:

Skärm

A

B

C

E

EC-B

EC-E

F

G1
G2
G3

G4

J

K

L

M

P

U

Kamera

F6

(-0,5)

(-0,5)

F5+DP-30

F5+DA-30

: Utmärkt fokusering

: Acceptabel fokusering

En lätt vinjettering eller moirémönster syns i sökaren, men inte på filmen.

: Inte tillgängligt

( ) : Anger graden av exponeringskompensation som krävs (endast centrumvägd

mätning) För F6-kameror kompenserar du genom att välja ”Other screen”
(Annan skiva) i Custom setting (Anpassad inställning) ”b6: Screen comp.”
(Mattskivekomp.) och ställa EV-nivån på –2,0 till +2,0 i steg om 0,5 EV.
När du använder en annan mattskiva än typ B eller E måste du välja ”Other
screen” (Annan skiva), även om kompensationsvärdet som krävs är ”0”
(ingen kompensation krävs). På F5-kameror kompenserar du med ”Custom
setting #18” (Anpassad inställning nr 18) på kamerahuset. Mer information
finns i användarhandboken för kamerahuset.

En tom ruta innebär att det inte är tillämpligt. Eftersom skärmtyp M kan
användas för både makrofotografering vid en förstoringsgrad på 1:1 och högre
och för fotomikrografi, har den andra tillämpningar än andra skärmar.

Viktigt
• För F5-kameror är endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillgängliga i

matrismätning.

Advertising