Forholdsregler for bruk, Advarsel, Forsiktig – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 38: Innholdsfortegnelse forholdsregler

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

74

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

75

Innholdsfortegnelse

Forholdsregler

• Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

• Det er ikke tillatt å reprodusere denne instruksjonsmanualen helt eller delvis (med unntak for korte sitater i

produktartikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjenning fra NIKON VISION CO., LTD.

Forholdsregler ............................................................................... 75

Sikkerhetstiltak ............................................................................. 76

Forholdsregler for bruk ........................................................ 77-78

Sammensetning ........................................................................... 79

Nomenklatur ................................................................................. 80

Spesifikasjoner ............................................................................. 81

Bruk ........................................................................................... 82-83

Takk for at du har kjøpt denne Nikon-

kikkerten.
Du må følge disse retningslinjene nøye

slik at du bruker utstyret på riktig måte

og unngår potensielt farlige ulykker.

1 Før du bruker produktet, ber vi deg lese

SIKKERHETSTILTAK, FORHOLDSREGLER FOR BRUK

og instruksjonene for riktig bruk som følger med

produktet.

2 Oppbevar disse instruksjonene på et lett tilgjengelig

sted for fremtidig referanse.

For å sikre deg og tredjeparter mot mulige skader og/

eller skade på eiendom eller tap av eiendom ber vi

deg om å ta hensyn til alle instruksjoner, advarsler og

forsiktighetsregler som gjelder bruk og pleie av dette

produktet.

Forholdsregler for bruk

Punktene i denne delen varsler deg om at feilaktig

bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives

her, kan ha en negativ virkning på produktets ytelse

og funksjonalitet.

ADVARSEL

Dette symbolet advarer deg om risikoen for at

feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet

som beskrives her, kan forårsake død eller alvorlige

personskader.

FORSIKTIG

Dette symbolet advarer deg om risikoen for at

feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet

som beskrives her, kan forårsake personskade eller

materiell skade.

Advertising