Forholdsregler for bruk sikkerhetstiltak, Forsiktig, Advarsel – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 39

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

76

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

77

Forholdsregler for bruk

Sikkerhetstiltak

BRUK OG KONTROLLER

1. Du må ikke åpne høyre og venstre kikkertrør mer enn de er beregnet på. Vær også forsiktig slik at du ikke dreier

fokuseringsringen lenger enn den er beregnet på.

2. Unngå regn, vannsprut, sand og søle.
3. Beskytt alltid kikkerten mot støt. Hvis bildet ikke er normalt etter at kikkerten har fått et støt eller har vært våt, må

du straks ta den med til butikken der du kjøpte den.

4. Hvis kikkerten har vært utsatt for plutselige temperaturendringer, kan det forekomme kondens på overflaten på

objektivene. I så fall må kikkerten tørkes grundig ved romtemperatur.

OPPBEVARING

5. Det kan forekomme kondens eller mugg på objektivoverflatene hvis kikkerten oppbevares i miljøer med høy

fuktighet. Kikkerten må derfor oppbevares på et kjølig, tørt sted. Hvis kikkerten har vært brukt i regnvær eller om

natten, må den tørkes grundig ved romtemperatur og oppbevares på et kjølig, tørt sted.

6. Ved lengre tids oppbevaring bør kikkerten legges i en plastpose eller en lufttett beholder sammen med et

avfuktingsmiddel. Hvis dette ikke er mulig, kan den oppbevares på et rent, godt ventilert sted, men ikke i etuiet,

siden den påvirkes lett av fuktighet.

7. Du må ikke la kikkerten ligge i bilen på en varm eller solrik dag eller i nærheten av utstyr som genererer varme.

Dette kan ødelegge kikkerten eller påvirke den på en negativ måte.

Se aldri direkte på solen med en kikkert.

Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlig skade på øynene. (Fig. 1)

FORSIKTIG!

• Du må ikke la kikkerten ligge på et ustabilt sted. Den kan falle ned og forårsake

skade.

• Du må ikke se gjennom kikkerten mens du går. Du kan gå på noe og bli skadet.

• Du må ikke svinge kikkerten etter bærestroppen. Den kan treffe noen og forårsake skade.

• Det myke etuiet, bærestroppen og materialet som er brukt på kikkertens utside og øyemuslingene av gummi, kan

forringes på grunn av alder og gi flekker på klær. For å forhindre dette bør du kontrollere tilstanden når du skal

bruke kikkerten og ta kontakt med butikken der du kjøpte kikkerten hvis du oppdager slik forringelse.

• Hvis du bruker øyemuslingene av gummi i en lengre periode, kan det oppstå hudirritasjon eller -inflammasjon.

Hvis du får symptomer på dette, må du straks kontakte en lege.

• Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingrene når du justerer avstanden mellom pupillene. Vær spesielt forsiktig

hvis du lar små barn bruke kikkerten.

• Ikke la innpakningsposen av polyetylen være innenfor små barns rekkevidde. Et barn kan ta den i munnen og bli

kvalt.

• Vær forsiktig slik at ikke små barn ufrivillig svelger øyemuslingen. Hvis dette skjer, må du straks kontakte en lege.

• Kikkerten må ikke demonteres. Reparasjoner skal bare utføres av en kvalifisert tekniker.

ADVARSEL!

Fig.1

Advertising