Bruk – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 42

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

82

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

83

Bruk

Avstand mellom pupillene

1) Justering av avstanden mellom pupillene

Samtidig som du ser på et objekt gjennom okularene, dreier du forsiktig på kikkerthuset til

de to bildene av objektet blir til ett (som vist nedenfor).

2) Når du ser gjennom kikkerten, flytter du dem nærmere mot eller lenger fra øynene til

det ikke er noen skygger i bildet.

Hvis du bruker briller, blir det enklere å finne den riktige avstanden hvis du presser

brillene mot øyemuslingen av gummi.

3) Fokusere på objektet.

Drei fokuseringsringen mot urviseren hvis du vil se på objekter i nærheten.

Drei fokuseringsringen med urviseren hvis du vil se på objekter lenger borte.

Hvis det er stor forskjell på synet på venstre og høyre øye, fokuserer du kikkerten

etter det øyet som føles mest behagelig (vanligvis det mest dominante øyet).

Advertising