Användningsföreskrifter, Varning, Försiktigt – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 43: Förebyggande åtgärder index

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

84

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

85

Förebyggande åtgärder

Index

Tack för att du har valt att köpa en kikare

från Nikon.
Följ nedanstående anvisningar noggrant

för att använda produkten på rätt sätt,

och för att undvika potentiellt farliga

olyckor.

1 Läs hela avsnittet “SÄKERHETSÅTGÄRDER,”

“ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER” och

produktbeskrivningen noggrant innan du använder

produkten.

2 Förvara alltid instruktionerna så att du lätt kan

komma åt dem om det behövs.

För att du och personer i närheten ska kunna skyddas

från personskador och/eller materielskador eller

materielförlust, ber vi dig att vara mycket uppmärksam

på alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder

som rör bruk och skötsel av den här produkten.

Användningsföreskrifter

Innehållet i detta avsnitt uppmärksammar dig på

att felaktigt bruk av produkten påverkar produktens

prestanda och funktionalitet negativt.

VARNING

Detta betyder att felaktigt bruk och underlåtelse

att beakta detta innehåll kan leda till dödsfall eller

allvarliga skador.

FÖRSIKTIGT

Detta betyder att felaktigt bruk och underlåtelse

att beakta detta innehåll kan leda till eventuella

personskador eller materielförlust.

• Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.

• Denna "Bruksanvisning" får inte kopieras, delvis eller i sin helhet (förutom korta citat i artiklar eller

recensioner), utan skriftligt tillstånd från NIKON VISION CO., LTD.

Förebyggande åtgärder ............................................................. 85

Säkerhetsåtgärder ....................................................................... 86

Användningsföreskrifter ...................................................... 87-88

Sammansättning ......................................................................... 89

Nomenklatur ................................................................................. 90

Specifikationer ............................................................................. 91

Användning ............................................................................ 92-93

Advertising