Säkerhetsåtgärder användningsföreskrifter, Försiktigt, Varning – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 44

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

86

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

87

Säkerhetsåtgärder

Användningsföreskrifter

Titta aldrig direkt mot solen i kikaren.

Det kan leda till allvarliga ögonskador. (Fig. 1)

FÖRSIKTIGT!

• Lämna inte kikaren på en ostabil plats. Den kan ramla ner och orsaka skada.
• Titta inte i kikaren samtidigt som du går. Du kan krocka med något och skada dig.

• Svinga inte kikaren i remmen. Den kan träffa någon och orsaka skada.

• Kikarens mjuka fodral, rem, hölje och ögonmusslorna av gummi kan bli sämre med åren och lämna fläckar på

kläder. Kontrollera alltid att dessa delar är i bra skick innan kikaren används, och rådgör med inköpsstället om du

märker att de börjar bli sämre.

• Om du använder ögonmusslorna under längre perioder kan huden inflammeras. Om sådana symtom uppträder

bör du omedelbart kontakta läkare.

• Var försiktig så du inte klämmer fingret när du justerar pupilldistansen eller dioptern. Var extra försiktig om du

låter små barn använda kikaren.

• Håll förpackningens plastpåse utom räckhåll för barn. Barn kan stoppa påsen i munnen och kvävas.
• Se till att små barn inte sväljer linsskyddet eller ögonmusslorna. Om det skulle ske måste du omedelbart kontakta

läkare.

• Ta inte isär kikaren. Reparationer ska endast utföras av utbildad tekniker.

VARNING!

Fig.1

ANVÄNDNING OCH REGLAGE

1. Dra inte ut obejktiven längre än till stoppet. Var även noga med att inte vrida fokuseringsringen längre än till

stoppet.

2. Undvik regn, vattenstänk, sand och lera.
3. Skydda alltid kikaren från stötar. Om du inte kan få en normal bild efter att du har tappat eller blött ner kikaren,

ska du lämna in dem på inköpsstället.

4. Om kikaren utsätts för plötsliga temperaturförändringar kan kondensvatten bildas på linserna. Låt i detta fall

kikaren torka ordentligt i rumstemperatur.

FÖRVARING

5. Kondensvatten eller mögel kan uppträda på linsen på grund av hög luftfuktighet. Förvara därför alltid kikaren på

en torr, sval plats. Torka dem ordentligt i rumstemperatur efter att du har haft dem ute i regnet, och förvara dem

sedan på en torr, sval plats.

6. Vid lagring och längre förvaring måste kikaren förvaras i en plastpåse eller en lufttät behållare med en avfuktare.

Om detta inte är möjligt, ska den förvaras på en ren och välventilerad plats, separat från fodralet, eftersom det lätt

påverkas av fukt.

7. Lämna inte kikaren i bilen om det är varmt eller soligt ute, eller nära värmeavgivande utrustning. Det kan skada

eller påverka kikaren negativt.

Advertising