Käyttöhuomautukset, Varoitus, Huomautus – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 48: Huomautukset hakemisto

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

94

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

95

Huomautukset

Hakemisto

• Ominaisuudet ja rakenne voivat muuttua siitä erikseen ilmoittamatta.

• Tämän "käyttöohjeen" osittainenkin jäljentäminen missään muodossa (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia

tärkeissä artikkeleissa tai arvosteluissa) on kielletty ilman NIKON VISION CO., LTD -yhtiön antamaa kirjallista

lupaa.

Huomautukset .............................................................................. 95

Turvallisuushuomautukset ........................................................ 96

Käyttöhuomautukset ............................................................ 97-98

Koostumus .................................................................................... 99

Nimitykset ................................................................................... 100

Tekniset tiedot ............................................................................ 101

Käyttö ................................................................................... 102-103

Kiitämme sinua näiden Nikon-

kiikareiden valinnasta.
Noudata täsmällisesti seuraavia

ohjeita tuotteen käyttämiseksi

oikein ja mahdollisesti vaarallisten

onnettomuuksien välttämiseksi.

1 Ennen kuin käytät tuotetta, luo huolellisesti

"TURVALLISUUSHUOMAUTUKSET",

KÄYTTÖHUOMAUTUKSET" ja tuotteen oikeaa käyttöä

koskevat ohjeet.

2 Pidä ohjeet aina saatavilla tietojen tarkistamista

varten.

Suojataksesi itseäsi ja muita mahdollisilta vammoilta

ja/tai esinevahingoilta tai menetyksiltä pyydämme,

että huomioit täsmällisesti kaikki tätä tuotetta koskevat

ohjeet, varoitukset ja huomautukset.

Käyttöhuomautukset

Tämän osan sisältämien tietojen tarkoituksena on

muistuttaa, että annettujen ohjeiden laiminlyönti voi

heikentää tuotteen suorituskykyä tai toimivuutta.

VAROITUS

Tämä varoitus muistuttaa sinua siitä, että annettujen

ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja

tai jopa kuoleman.

HUOMAUTUS

Tämä huomautus muistuttaa sinua siitä, että

annettujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa

mahdollisia vammoja tai aineellisia vahinkoja.

Advertising