Käyttö – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 52

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

102

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

103

Käyttö

Pupillien välinen etäisyys

1) Silmien pupillien välisen etäisyyden säätö

Kun katsot kohdetta okulaarien läpi, kierrä kiikarin runkoa varovasti, kunnes kohteen kaksi

kuvaa yhtyvät (oheisen kuvan mukaan).

2) Kun katsot kiikarin läpi, siirrä se lähemmäksi tai kauemmaksi silmistäsi, kunnes näh-

dyssä kuvassa ei ole varjoa.

Jos käytät silmälaseja, löydät oikean etäisyyden vaivattomammin painamalla silmäla-

sit kumista silmäsuppiloa vasten.

3) Kohteen tarkennus.

Kierrä tarkennusrengasta vastapäivään, kun haluat katsoa lähellä olevia kohteita.

Kierrä tarkennusrengasta myötäpäivään, kun haluat katsoa kauempana olevia koh-

teita.

Jos vasemman ja oikean silmän näkökyky poikkeaa paljon toisistaan, tarkenna kiikari

sille silmälle, joka tuntuu mukavammalta (yleensä tämä on dominoiva silmä).

Advertising