Gebruiksaanwijzingen, Waarschuwing, Voorzichtig – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 53: Index voorzorgsmaatregelen

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

104

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

105

Index

Voorzorgsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw

Nikon verrekijker.
Neem voor een correct gebruik de

volgende regels in acht en ga voorzichtig

met het apparaat om.

1 Lees, voordat u het product gaat gebruiken, eerst

de meegeleverde “VEILIGHEIDSINSTRUCTIES en

GEBRUIKSAANWIJZINGEN" met betrekking tot het

correcte gebruik aandachtig door.

2 Houd deze instructies bij de hand als

referentiemateriaal.

Om u en derden te beschermen tegen mogelijk letsel

en/of materiële schade of verlies, verzoeken wij u

om extra aandacht te besteden aan alle instructies,

waarschuwingen en aanwijzingen met betrekking tot het

gebruik en de behandeling van dit product.

Gebruiksaanwijzingen

De items in deze sectie maken u attent op het

feit dat iedere vorm van incorrect gebruik of

veronachtzaming van de hier beschreven inhoud een

negatief effect kan hebben op de prestaties van het

product en zijn functionaliteit.

WAARSCHUWING

Deze indicatie maakt u attent op het feit dat iedere

vorm van incorrect gebruik of veronachtzaming van

de hier beschreven inhoud kan leiden tot ernstig

letsel of de dood.

VOORZICHTIG

Deze indicatie maakt u attent op het feit dat iedere

vorm van incorrect gebruik of veronachtzaming van

de hier beschreven inhoud kan leiden tot materieel

verlies of potentieel letsel.

• Specificaties en ontwerp kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

• Reproductie van dit "Instructiehandboek", geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook (met uitzondering

voor een kort citaat in een kritisch artikel of voor een recensie), is verboden zonder schriftelijke

toestemming vooraf van NIKON VISION CO., LTD.

Voorzorgsmaatregelen ............................................................. 105

Veiligheidsinstructies ............................................................... 106

Gebruiksaanwijzingen ...................................................... 107-108

Samenstelling ............................................................................. 109

Nomenclatuur ............................................................................ 110

Specificaties ................................................................................ 111

Bediening ............................................................................ 112-113

Advertising