Gebruiksaanwijzingen veiligheidsinstructies, Let op, Waarschuwing – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 54

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

106

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

107

Gebruiksaanwijzingen

Veiligheidsinstructies

Kijk nooit direct in de zon.

Dit kan leiden tot ernstige beschadiging van de ogen. (Afb. 1)

LET OP!

• Plaats de binoculaire kijker niet op een onstabiele plaats. Hij kan vallen,

wat kan resulteren in letsel.

• Gebruik de verrekijker niet terwijl u wandelt. U kunt ergens tegenaan botsen en zich bezeren.

• Zwaai de verrekijker niet rond aan zijn draagriem. U kunt iemand raken, wat kan resulteren in letsel.

• De beschermtas, de draagriem, de externe materialen van een verrekijker en de rubberen oogschelpen kunnen

verslijten door ouderdom of vervuiling. Om dit te voorkomen, controleer hun conditie voor ieder gebruik en

raadpleeg bij slijtage de winkel waar u deze producten heeft gekocht.

• Als u voor een langere tijd rubberen oogschelpen gebruikt, kan uw huid ontstoken raken. Indien u symptomen

ontwikkelt, consulteer dan onmiddellijk een arts.

• Pas op dat uw vingers niet bekneld raken tijdens het aanpassen van de afstand tussen de pupillen. Let vooral op

wanneer u de kijker aan kleine kinderen geeft.

• Houd de beschermtas van polyethyleen buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen deze in hun

mond stoppen en stikken.

• Kijk uit dat kleine kinderen niet per ongeluk de oogschelp inslikken. Mocht dat gebeuren, roep dan onmiddellijk

de hulp in van een arts.

• Demonteer de kijker niet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een daarvoor opgeleide technicus.

WAARSCHUWING!

Afb.1

BEDIENING EN INSTELLINGEN

1. Open de rechter en de linker tubi van de kijker niet verder dan hun uiterste grens. Dit geldt ook voor de

scherpstelringen.

2. Vermijd regen, waterspetters, zand en modder.
3. Bescherm de verrekijker te allen tijde tegen schokken. Breng de verrekijker als hij na een val of vochtinwerking

geen scherp beeld geeft onmiddellijk terug naar de winkel waar u hem heeft gekocht.

4. Bij blootstelling aan plotselinge temperatuurverschillen kan de lens beslaan. Droog de verrekijker in dit geval op

kamertemperatuur.

BEWAREN

5. Bij een hoge luchtvochtigheid kan de lens beslaan c.q beschimmelen. Bewaar de verrekijker daarom op een

koele en droge plaats. Droog de kijker na gebruik op een regenachtige dag op kamertemperatuur en bewaar hem

vervolgens op een koele en droge plaats.

6. Bewaar de verrekijker voor opslag gedurende een langere periode in een plastic zak of een luchtdichte container

voorzien van een dehydratiemiddel. Als dat niet mogelijk is, bewaar hem dan op een schone, goed geventileerde

plaats, buiten de beschermtas, omdat hij zeer gevoelig is voor vocht.

7. Laat de verrekijker op een warme of zonnige dag niet achter in de auto en bewaar hem ook niet in de nabijheid

van warmte generende apparatuur. Dit kan hem beschadigen of negatief beïnvloeden.

Advertising