Forholdsregler ved brug, Advarsel, Forsigtig – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 58: Indhold forholdsregler

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

114

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

115

Indhold

Forholdsregler

• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

• Al reproduktion, hel eller delvis, af denne "Brugsvejledning" (bortset fra korte citater i anmelderartikler eller

tidsskrifter), er forbudt uden skriftligt tilladelse fra NIKON VISION CO., LTD.

Forholdsregler ............................................................................ 115

Sikkerhedsforskrifter ................................................................. 116

Forholdsregler ved brug .................................................. 117-118

Dele ............................................................................................... 119

Nomenklatur ............................................................................... 120

Specifikationer ........................................................................... 121

Brug ....................................................................................... 122-123

Tak, fordi du har anskaffet en Nikon

kikkert.
Overhold nøje følgende retningslinjer for

korrekt brug af udstyret og for at undgå

potentielle ulykker.

1 Før brug af produktet skal du grundigt gennemlæse

“SIKKERHEDSFORSKRIFTER”, “FORHOLDSREGLER VED

BRUG” og vejledningen for korrekt brug, der følger

med produktet.

2 Opbevar vejledningen inden for rækkevidde som

reference.

For at beskytte dig selv og tredjepart mod risiko for

personskader og/eller materielle skader eller tab bedes

du venligst nøje følge alle instruktioner, advarsler og

forskrifter med hensyn til brug og pleje af produktet.

Forholdsregler ved brug

Dette afsnit advarer dig om, at al forkert brug, der

ikke tager hensyn til indholdet i dette dokument, kan

forringe produktets ydeevne og funktionalitet.

ADVARSEL

Denne angivelse advarer dig om, at al forkert brug,

der ikke tager hensyn til indholdet i dette dokument,

kan medføre fare for død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Denne angivelse advarer dig om, at al forkert brug,

der ikke tager hensyn til indholdet i dette dokument,

kan medføre fare for personskade eller forårsage

materiel skade.

Advertising