Forholdsregler ved brug sikkerhedsforskrifter, Forsigtig, Advarsel – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 59

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

116

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

117

Forholdsregler ved brug

Sikkerhedsforskrifter

BRUG OG BETJENINGSANORDNINGER

1. Åbn ikke højre og venstre kikkertrør ud over deres grænser. Vær også forsigtig med ikke at dreje fokuseringshjulet

ud over dets grænse.

2. Undgå regn, vandsprøjt, sand og mudder.
3. Beskyt altid kikkerten mod slag og stød. Hvis du ikke kan opnå et normalt billede, efter at du har tabt kikkerten,

eller efter den har været våd, skal du straks indlevere den til forhandleren, hvor du har købt den.

4. Når den udsættes for pludselige temperaturændringer, kan der opstå kondens på linserne. Hvis dette skulle ske,

skal du lade kikkerten tørre grundigt ved stuetemperatur.

OPBEVARING

5. Der kan opstå kondens eller mug på linserne på grund af høj fugtighed. Derfor skal du opbevare kikkerten på et

tørt og køligt sted. Efter brug på en regnfuld dag eller nat, skal du lade den tørre grundigt ved stuetemperatur og

derefter lægge den et køligt, tørt sted.

6. Ved længere tids opbevaring skal kikkerten opbevares i en plastikpose eller en lufttæt beholder vedlagt et

tørringsmiddel. Hvis der ikke er mulighed for opbevaring på et rent og godt ventileret sted, skal du tage den ud af

etuiet, da dette let bliver påvirket af fugt.

7. Efterlad ikke kikkerten i bilen på en varm solskinsdag, eller tæt ved varmeudviklende udstyr. Det kan skade eller

forringe kikkerten.

Se aldrig direkte mod solen med en kikkert.

Det kan give alvorlige øjenskader. (Fig. 1)

FORSIGTIG!

• Efterlad ikke kikkerten på et ustabilt underlag. Den kan falde ned og blive

beskadiget eller forårsage skade.

• Se ikke gennem kikkerten, mens du går. Du risikerer at gå ind i noget og komme til skade.

• Sving ikke kikkerten i dens remme. Den kan ramme nogen og forårsage skade.

• Det bløde etui, remmen og de ydre materialer, der er anvendt til kikkerten og dens gummiøjestykker, kan blive

nedbrudt med tiden og give pletter på tøj. For at forhindre dette skal deres tilstand kontrolleres før hver brug.

Henvend dig hos din forhandler, hvis denne type nedbrydning skulle opstå.

• Hvis du bruger gummiøjestykker i længere tid, kan det give betændelse i huden. Hvis du får symptomer herpå,

skal du straks gå til læge.

• Pas på ikke at klemme fingeren, når du justerer afstanden mellem pupiller eller justerer diopter. Vær især meget

forsigtig, hvis du lader mindre børn bruge kikkerten.

• Efterlad ikke polyethylenposen, der er brugt som emballage, inden for mindre børns rækkevidde. Børn kan sætte

den for munden og blive kvalt.

• Pas på, at mindre børn ikke kommer til at sluge dækslet eller øjestykket. Hvis det sker, søges straks læge.

• Skil ikke kikkerten ad. Reparationer må kun udføres af en uddannet tekniker.

ADVARSEL!

Fig.1

Advertising