Brug – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 62

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

122

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

123

Brug

Afstand mellem pupiller

1) Justering af afstand mellem pupiller

Mens du ser på en genstand gennem øjestykkerne, drejer du forsigtigt kikkerthuset, indtil

de to billeder af genstanden bliver til ét (som vist i det følgende).

2) Når du ser gennem kikkerten, flyttes den tættere på eller længere væk fra øjnene,

indtil der ikke er nogen skygger i synsfeltet.

Det anbefales, at brillebærere trykker brillerne mod gummiøjestykkerne, det gør det

lettere at finde den korrekte afstand.

3) Fokusering af genstanden.

Drej fokuseringshjulet mod uret for at betragte genstande tæt på.

Drej fokuseringshjulet med uret for at betragte genstande længere væk.

Hvis dit syn er forskelligt på højre og venstre øje, fokuserer du kikkerten til det øje,

det er mest behageligt at bruge (normalt det dominerende шje).

Advertising