Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 68

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

134

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

135

Przestrogi

Spis treści

• Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Wykonywanie kopii niniejszej instrukcji obsługi w całości lub w częściach (poza krótkimi cytatami

w artykułach krytycznych i recenzjach) bez pisemnego upoważnienia od firmy NIKON VISION CO., LTD. jest

zabronione.

Przestrogi ..................................................................................... 135

Przestrogi dotyczące bezpieczeństwa .................................. 136

Przestrogi dotyczące obsługi .......................................... 137-138

Zawartość opakowania ............................................................ 139

Terminologia ............................................................................... 140

Dane techniczne ......................................................................... 141

Obsługa ................................................................................ 142-143

Dziękujemy za zakup lornetki firmy

Nikon.
Należy ściśle stosować się do poniższych

wytycznych w celu zapewnienia

poprawnej pracy sprzętu i uniknięcia

potencjalnie niebezpiecznych wypadków.

1 Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy

zapoznać się z rozdziałem „PRZESTROGI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA”, "PRZESTROGI DOTYCZĄCE

OBSŁUGI" oraz z instrukcjami dołączonymi do

produktu dotyczącymi poprawnej obsługi.

2 Przechowuj niniejsze instrukcje w łatwo dostępnym

miejscu.

W celu ochrony użytkownika i innych osób od możliwych

obrażeń i/lub uszkodzenia lub utraty mienia uprasza się

o dokładne zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami,

ostrzeżeniami i przestrogami dotyczącymi korzystania

i obsługi niniejszego produktu.

Przestrogi dotyczące obsługi

Elementy zawarte w tej sekcji ostrzegają, iż

nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem

zignorowania niniejszych treści może negatywnie

wpłynąć na wydajność i funkcjonowanie produktu.

OSTRZEŻENIE

Jest to informacja, która służy przypomnieniu,

iż nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem

zignorowania niniejszych treści może spowodować

poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA

Jest to informacja, która służy przypomnieniu,

iż nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem

zignorowania niniejszych treści może spowodować

obrażenia lub utratę mienia.

Advertising