Uwaga, Ostrzeżenie – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 69

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

136

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

137

Przestrogi dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące obsługi

OBSŁUGA I ELEMENTY STERUJĄCE

1. Nie należy otwierać prawej lub lewej lunety lornetki poza określone limity. Nie należy również obracać pierścienia

regulacji ostrości poza określone limity.

2. Unikaj deszczu, wody, piasku oraz błota.
3. Należy zawsze chronić lornetkę przed wstrząsami. Jeśli uzyskanie normalnego obrazu po upuszczeniu lub

zamoczeniu lornetki nie jest możliwe, urządzenie należy niezwłocznie zanieść do sklepu, w którym dokonano

zakupu.

4. W przypadku nagłych zmian temperatury na powierzchni soczewek może dojść do skroplenia pary wodnej.

W takim przypadku należy dokładnie osuszyć lornetkę w temperaturze pokojowej.

PRZECHOWYWANIE

5. Skroplenie pary wodnej lub pojawienie się pleśni na powierzchni soczewki może być spowodowane wysoką

wilgotnością powietrza. Z tego powodu lornetkę należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po użyciu

w deszczowy dzień lub w nocy należy dokładnie osuszyć urządzenie w temperaturze pokojowej, a następnie

przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

6. W przypadku dłuższego przechowywania lornetkę należy zamknąć w plastikowej torebce lub w szczelnym

pojemniku ze środkiem osuszającym. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie należy przechowywać w czystym,

dobrze wentylowanym miejscu, osobno od pudełka, ponieważ łatwo osiada na nim wilgoć.

7. Nie należy pozostawiać lornetki w samochodzie w gorący lub słoneczny dzień, a także w pobliżu sprzętu

generującego ciepło. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Podczas korzystania z lornetki nie wolno spoglądać

bezpośrednio na słońce.

W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia oczu. (Rys. 1)

UWAGA!

• Nie należy pozostawiać lornetki w niestabilnym miejscu. Urządzenie może

spaść i spowodować obrażenia.

• Nie należy spoglądać przez lornetkę podczas chodzenia. W przeciwnym razie można przeoczyć przeszkodę i spowodować

obrażenia.

• Nie należy machać lornetką, trzymając urządzenie za pasek. Urządzenie może kogoś uderzyć i spowodować obrażenia.

• Miękkie pudełko, pasek i zewnętrzne materiały użyte do budowy lornetki, w tym także gumowe muszle oczne, mogą

ulec zużyciu z biegiem czasu i zabrudzić odzież. Aby tego uniknąć, należy sprawdzić ich stan za każdym razem przed

użyciem i skonsultować się z personelem sklepu, gdzie dokonano zakupu, jeśli wykryto oznaki zużycia.

• W przypadku korzystania z gumowych muszli ocznych przez dłuższy czas, może dojść do podrażnienia skóry.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

• Należy uważać, aby nie ścisnąć palca podczas regulacji rozstawu źrenic lub dioptrii. Szczególną uwagę należy zachować,

gdy lornetką posługują się małe dzieci.

• Nie należy pozostawiać torby polietylenowej, używanej do pakowania, w pobliżu małych dzieci. Mogą one włożyć ją do

ust i się udusić.

• Należy uważać, aby małe dzieci nie połknęły zaślepki. Jeśli do tego dojdzie, należy natychmiast skonsultować się z

lekarzem.

• Nie należy rozmontowywać lornetki. Naprawy powinien przeprowadzać przeszkolony technik.

OSTRZEŻENIE!

Rys.1

Advertising