Vigyázat, Figyelem – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 74

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

146

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

147

Biztonsági óvintézkedések

Használati óvintézkedések

A távcsővel soha ne nézzen közvetlenül a napba.

Ez súlyosan károsíthatja a szemeit. (1. ábra)

VIGYÁZAT!

• Soha ne hagyja a távcsövet instabil helyen. Leeshet, és sérülést okozhat.

• Sétálás közben ne nézzen a távcsőbe. Séta közben nekimehet valakinek és

megsérülhet.

• Ne lóbálja a távcsövet a szíjánál fogva. Megüthet valakit és sérülést okozhat.

• A tartó, az akasztó, a távcsővel használható külső anyagok és a gumi szemkagyló idővel és a piszkos ruhák miatt

elhasználódnak. Ennek megelőzésére használat előtt ellenőrizze állapotukat és érdeklődjön a vásárlás helyén,

ha valóban elhasználódtak.

• Ha hosszasan használja a gumi szemkagylót, az bőrgyulladást okozhat. Ha bármilyen tünetet észlel, azonnal

forduljon orvoshoz.

• Ügyeljen arra, hogy a pupillák közötti távolság beállítása közben ne csípje be az ujját. Különösen legyen óvatos,

ha kisgyermekek használják a távcsövet.

• Ne hagyja a csomagolás műanyag zacskóját kisgyerekek közelében. A gyermekek a szájukra helyezhetik,

és megfulladhatnak.

• Ügyeljen arra, hogy kisgyermekek nehogy véletlenül lenyeljék a szemfedőt. Ha ilyen történne, azonnal forduljon

orvoshoz.

• Ne szerelje szét a távcsövet. Javításokat csak szakképzett személy végezhet.

FIGYELEM!

1. ábra

HASZNÁLAT ÉS KEZELÉS

1. A távcső jobb és bal oldali csöveit ne nyissa ki jobban annál, mint amennyire lehet. Ügyeljen arra is, hogy

a lehetségesnél ne forgassa el jobban a fókuszálógyűrűt.

2. A távcsőt ne érje eső, vízcseppek, homok és sár.
3. Védje a távcsövet a rázkódástól. Ha a távcsővel nem lát megfelelő képet, miután leejtette vagy vizes lett, azonnal

vigye abba az üzletbe, ahol vásárolta.

4. Hirtelen hőmérséklet-változás esetén pára csapódhat le a lencsékre. Ebben az esetben szobahőmérsékleten

alaposan szárítsa meg a távcsövet.

TÁROLÁS

5. A magas páratartalom miatt pára vagy foltok jelenhetnek meg a lencséken. Ezért hűvös és száraz helyen tárolja

a távcsövet. Ha esős napon vagy éjszaka használta a távcsövet, akkor szobahőmérsékleten alaposan szárítsa meg,

és hűvös, száraz helyen tárolja.

6. Hosszas tárolás esetén a távcsövet tartsa műanyag zsákban, vagy szárítószert tartalmazó légmentes tárolóban. Ha

ez nem lehetséges, akkor tiszta, jól szellőző helyen tárolja, a tartójától külön, mivel úgy könnyen pára keletkezhet.

7. A távcsövet melegben vagy erős napsütésben ne hagyja autóban, vagy hősugárzó készülék mellett.

Ez károsíthatja vagy negatív hatással lehet rб.

Advertising