Provozní opatření, Varování, Pozor – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 78: Rejstřík preventivní opatření

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

154

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

155

Rejstřík

Preventivní opatření

• Změny v technické specifikaci a designu bez předchozího upozornění vyhrazeny.

• Jakákoliv reprodukce tohoto "Návodu k použití", ať kompletní nebo částečná (s výjimkou stručných citací

v odborných článcích a pojednáních), je možná jen s písemným souhlasem společnosti NIKON VISION CO.,

LTD.

Preventivní opatření ................................................................. 155

Bezpečnostní opatření ............................................................. 156

Opatření pro bezpečnost provozu ................................ 157-158

Složení .......................................................................................... 159

Názvosloví ................................................................................... 160

Specifikace .................................................................................. 161

Provoz ................................................................................... 162-163

Děkujeme, že jste si zakoupili tento

binokulární dalekohled Nikon.
Důsledně dodržujte následující zásady

správného zacházení s přístrojem, abyste

předešli potenciálně nebezpečným

nehodám

1 Než začnete přístroj používat, pročtěte si, prosím,

důkladně odstavec s názvem “BEZPEČNOSTNÍ

OPATŘENÍ”,"PROVOZNÍ OPATŘENÍ" a pokyny

ke správnému zacházení přiložené k přístroji .

2 Tyto pokyny si uložte tak, abyste je měli v případě

potřeby rychle po ruce.

Nicméně bychom vás na tomto místě rádi vyzvali k tomu,

abyste věnovali velkou pozornost všem pokynům,

varováním a opatřením týkajícím se používání tohoto

přístroje a jeho údržby. Ochráníte tak jak sami sebe, tak

i druhé před možnými úrazy či poškozením nebo ztrátou

věcných hodnot.

Provozní opatření

Do této kapitoly jsme shrnuli důležité obecné

body, kterými uživatele přístroje v tomto návodu

naléhavě upozorňujeme, že nedodržování popsaných

skutečností může mít negativní vliv na výkon a

funkčnost přístroje.

VAROVÁNÍ

Tímto symbolem varujeme uživatele, že nedodržení

takto označené zásady by mohlo mít za následek

smrt nebo vážný úraz.

POZOR

Tímto symbolem varujeme uživatele, že nedodržení

takto označené zásady by mohlo mít za následek

úraz nebo věcnou škodu.

Advertising