Provoz – Nikon Compact-Sport-Sprint User Manual

Page 82

Advertising
background image

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

162

Ru

Se

Nl

Dk

Pl

Hu

Cz

Fi

No

Jp

En

De

Fr

Es

It

Ro

163

Provoz

Mezioční vzdálenost

1) Nastavenímezioční vzdálenosti

Když se díváte na předmět přes okuláry, jemně otáčejte tělem dalekohledu, až se ze dvou

obrazů předmětu stane jeden (jak je ukázáno dole).

2) Když se díváte dalekohledem, pohybujte jím blíže k nebo dále od Vašich očí, až není

na prohlíženém obraze není žádný stín.

Pro ty, kteří nosí brýle, činí přitlačení vašich brýlí k pryžovým očnicím snadnější

nalezení správné vzdálenosti.

3) Zaostření předmětu.

Otáčejte zaostřovacím kroužkem proti směru hodinových ručiček, abyste viděli

blízké předměty.

Otáčejte zaostřovacím kroužkem po směru hodinových ručiček, abyste viděli

vzdálenější předměty.

Pokud se schopnosti vidění Vašeho levého a pravého oka velmi liší, zaostřete

dalekohled s pomocí příjemnějšího oka (obvykle dominantního oka).

Advertising